16


września

Co to jest oprogramowanie?

Oprogramowanie - po angielsku "software" - to ogół informacji, bez których różnego rodzaju sprzęty nie mogłyby właściwie działać. Pod pojęciem "oprogramowanie" kryją się zatem instrukcje, zestawy danych, które są przeznaczone dla komputera, by dzięki nim mógł on realizować określone cele. Oprogramowanie jest tworzone przez specjalistów w procesie programowania. Programy zaś mogą być naprawdę różne - w zależności od tego kto programuje, co i po co. Co warto wiedzieć o tym ciekawym zagadnieniu? Jakie oprogramowanie wyróżniamy? 

Czym jest oprogramowanie?

Oprogramowanie to termin, który znają wszyscy, choć nie wszyscy potrafią dokładnie wyjaśnić czym ono jest. Nie trzeba być jednak żadnym specjalistą, żeby wiedzieć, że inteligentne urządzenia posiadają swoje oprogramowanie, czyli pewien wzór działania - ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów oraz zintegrowanych danych, które sprawiają, że komputer jest w stanie realizować określone cele i działania. Programowanie to właśnie proces tworzenia oprogramowania. Programiści potrafią stworzyć sprawnie działające oprogramowanie, na przykład na smartfona czy komputer. Wszyscy zatem korzystamy z oprogramowania, nawet jeśli dokładnie nie wiemy w jaki sposób powstało. 

Warto wiedzieć, że przed rokiem 1946 oprogramowanie w dzisiejszym rozumieniu tego słowa jeszcze nie istniało. Istniały jednak pewne teorie, które pomogły w jego stworzeniu. Pierwszy zarys oprogramowania stworzyła jeszcze w XIX wieku Ada Lovelace, zaś twórcą pierwszej teorii na temat programowania jest Alan Turing, uznawany za ojca sztucznej inteligencji. 

Rodzaje oprogramowań

Oprogramowanie to termin powszechnie używany i nawet jeśli nie potrafimy słowami opisać jak to wszystko działa, każdy z nas wie o co dokładnie chodzi. Dzięki oprogramowaniu sprzęty potrafią wykonywać pewne działania, albo umożliwiają ich wykonywanie użytkownikom. Jest to zatem coś, bez czego różnego rodzaju maszyny nie potrafiłyby pracować. W tej chwili bez sprawnie działających oprogramowań nie moglibyśmy w zasadzie wykonywać licznych czynności - choćby w pracy, w firmie. Szkoła, urzędy, przedsiębiorstwa, ale także domy prywatne, sklepy - w tej chwili nie ma już chyba miejsc, w których nie korzysta się z inteligentnych urządzeń, które posiadają wgrane programy, pozwalające im działać jak należy. Korzystamy z nich więc również dla swojej wygody. Istnieją jednak różne rodzaje oprogramowań. Jakie?

  • oprogramowanie użytkowe - to oprogramowanie z którym się wszyscy stykamy. Jest to bowiem rodzaj oprogramowania, który ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem. Realizuje jego zalecenia. Mowa tutaj zatem o wszystkich aplikacjach, z których korzystają ludzie. Tego rodzaju oprogramowanie zwane jest więc aplikacyjnym. Korzysta się z niego na co dzień, na przykład w urzędach, biurach, przedsiębiorstwach. Mowa między innymi o edytorach tekstów, arkuszach kalkulacyjnych, programach finansowo-księgowych czy kadrowo-płacowych, ale też na przykład o bazach danych. Z uwagi na to, w jakich celach wykorzystywane są takie programy użytkowe, możemy podzielić je między innymi na programy graficzne, kalkulacyjne i obliczeniowe, przeznaczone do gromadzenia danych, komunikacyjne, edukacyjne, antywirusowe, czy też przeznaczone do redagowania tekstu. Żeby być dokładniejszym należy dodać, że oprogramowanie użytkowe z technicznego punktu widzenia korzysta z usług oprogramowania systemowego. 
  • oprogramowanie systemowe (komputerowe) - jest to powszechnie wykorzystywany typ oprogramowania, które jest absolutnie konieczne do działania komputera. Realizuje funkcje, które są niezbędne do jego poprawnej pracy. Zarządza systemem komputerowym, pozwalając mu uruchamiać i kontrolować określone zadania. To system operacyjny (OS), który między innymi planuje oraz przydziela czas procesora i pamięć operacyjną określonym zadaniom, pomaga w ich synchronizacji, a także wspomaga komunikację między zadaniami. Sprawia, że jednocześnie może być wykonywanych wiele różnych zadań i nie dochodzi do błędu. Systemy operacyjne również nie są jednolite. To niezwykle ciekawe i niezwykle obszerne zagadnienie, gdyż dzielą się one dodatkowo na określone typy. Podstawowy podział rozróżnia system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) oraz systemy operacyjne czasowo niedeterministyczne. Do oprogramowania systemowego można zaliczyć wszystkie programy, które pozwalają na uruchomienie i działanie programów użytkowych. 
  • oprogramowanie narzędziowe - to ostatni typ oprogramowania, którego celem jest usprawnienie systemu, by działał jeszcze lepiej, albo też jego naprawa, jeśli doszło do jakiegoś błędu. Warto wiedzieć, że w celu wykonania takiej naprawy konieczna jest uprzednia diagnoza, stąd też nią również zajmuje się oprogramowanie narzędziowe. Jest ono bardzo potrzebne, ponieważ wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi. Każdy program narzędziowy ma za zadanie wspierać komputer w jego poprawnym działaniu. Jego celem jest więc wspieranie infrastruktury informatycznej. Zwykle programy narzędziowe są uznawane za część systemu operacyjnego (OS), jednak warto wiedzieć, że programy narzędziowe są w stanie dostarczyć takie rozwiązania, które wykraczają poza możliwości istniejącego, wgranego do urządzenia systemu operacyjnego. 

Tytuł

Podtytuł

Opis

Komentarze (0)